Kultūrinė programa „Tradiciniai lietuvių liaudies žaidimai ir pramogos“.

Lapkričio 30 d.  pradinių klasių mokiniai  dalyvavo klaipėdiečio etnokultūros specialisto Jono Kavaliausko kultūrinėje programoje „Tradiciniai lietuvių liaudies žaidimai ir pramogos“.  Šis puikus renginys paliko mokiniams didelį įspūdį.

Išbandyti lietuvių liaudies pramogas galėjo visi pradinių klasių mokiniai.  Smagu buvo žiūrėti, kaip aktyviai žaidė vaikai linksmus, tačiau gerokai pamirštus  žaidimus.

 Mokiniai išbandė savo jėgas įvairiose senovinėse rungtyse – šaudė iš  lanko, varė ratus, žaidė su lazdomis, mediniais pagaliais. Išmėgino tokius naujus žaidimus kaip: „Kojūkai“, „Žvejyba“, „Meškeriotojas“.

Užsiėmimo metu vaikai susipažino su muzikos žaislais – instrumentais. Mokėsi, kaip groti birbynėmis.

Dėkojame organizatoriui Jonui Kavaliauskui už smagiai ir linksmai praleistą laiką.

                                                                          Pradinių klasių mokytoja Irena Michalovskaja

Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas

Lapkričio 21d. minėjome atkurtos Lietuvos kariuomenės šimtmetį.

Istorijos mokytoja plačiai pristatė mūsų kariuomenės kūrimą nuo 1918 m. iki pat mūsų dienų. Taip pat pažiūrėjome filmą apie kariuomenę.

 

TOLERANCIJOS DIENA

Lapkričio 16 d. minėjome Tarptautinę tolerancijos dieną. Šių metų tolerancijos simbolis – raktas. Mažesni vaikai kirpo raktus iš spalvoto  popieriaus, vyresni vaikai per technologijų pamokas pjovė iš faneros,  akcentuodami, kad kiekviena širdis tartum spyna turi savo išskirtinį raktą. Šios idėjos esmė – gyventi taikiai. Kiekvieno žmogaus širdžiai mes turime išmokti parinkti tinkamą raktelį.

Šią dieną antros klasės mokiniai organizavo išvyką į mūsų miestelio viešąsias įstaigas (parduotuves, seniūniją, paštą). Jų tikslas buvo –  priminti žmonėms apie tolerancijos dieną ir įteikti darbuotojams raktelius-priminimus su užrašytais raktiniais tolerancijos žodžiais.

Soc. pedagogė N. Eglit

 

Piešinių konkursas „Gatvėj būk atidus, saugok save ir draugus!“

Lapkričio mėnesį  Šalčininkų rajono policijos komisariatas pradinių klasių mokiniams organizavo piešinių konkursą „ Gatvėj būk atidus, saugok save ir draugus!“.  Konkursas vyko keliose amžiaus grupėse:  7-11 m. ir 12-16 m.

   Išrinkti  konkurso laureatai:

  1. Tema ,,Tamsiu paros metu su atšvaitu visada saugu“, Jašiūnų pagrindinės mokyklos 1 klasės  moksleivė Mirada Janovič.
  2. Tema ,,Nori būti saugus kelyje, eik per perėją visada“, Jašiūnų pagrindinės mokyklos 4 klasės  moksleivė Justina Tankevič.
  3. Tema ,,100 metų Lietuvos policijai“, Jašiūnų pagrindinės mokyklos 1 klasės  moksleivis  Ernest Krupoves.

Šalčininkų rajono policijos komisariato atstovai padėkojo visiems mokiniams  dalyvavusiems piešinių konkurse, o  geriausių piešinių autorius apdovanojo  padėkos raštais, knygelėmis ir kitomis dovanėlėmis.

Sveikiname nugalėtojus!

Renginys skirtas „Duonos“ projektui

Lapkričio 9 d. įvyko paskutinis pradinių klasių renginys skirtas „Duonos“ projektui.

0-4 klasių mokiniai pristatė vaidinimus, daineles, deklamavo gražius žodžius apie duoną.

Renginyje dalyvavo ir mokinių tėvai.

Dėkojame visiems, kas prisidėjo prie projekto įgyvendinimo.

PROJEKTAS „MOKYMASIS BŪTI“

„Mokytojai yra variklis, skatinantis socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimą ir praktiką mokyklose, o jų pačių socialinė ir emocinė kompetencija bei gera savijauta turi labai didelės įtakos mokiniams. Klasėse, kuriose vyrauja šilti mokytojų ir vaikų santykiai, skatinamas gilus mokymasis bei teigiamas mokinių socialinis ir emocinis ugdymas“

Schonert-Reichl, 2017

            Spalio 30-31 dienomis vyko projekto „Mokymasis būti“ mokymai, skirti mokyklos bendruomenei ir mokytojams, kur buvo pristatytas projekto tikslas – socialinių, emocinių ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, projekto įgyvendinimo būdai –  įgūdžių ugdymo integravimas  į pamokas.

Soc. pedagogė N. Eglit

OLWEUS jau mūsų mokykloje

Spalio 26  ir 29 dienomis mūsų mokykloje vyko pirmieji patyčių  prevencijos programos Olweus mokymai skirti supažindinti mokyklos darbuotojus, tėvų ir mokinių atstovus su pagrindiniais  jos įgyvendinimo principais.

Mokytojai gavo tikslų instruktažą kaip ir kokiomis priemonėmis mokykloje bus vykdoma programa ir kokių rezultatų turėsimeme siekti.

Soc. pedagogė N. Eglit

Projektas ,,Duona”

Spalio 26 dieną vyko integruota 3-4 klasių mokinių klasės valandėlė. Visi vaikai ruošė patarles, mįsles, pasakojimus apie duoną. Taip pat vyko diktanto ir atpasakojimo apie duoną konkursai.

Klasės valandėlės metu 3-4 klasių mokiniai pristatė pasakojimus apie duoną.Elza Loktikaitė  ir Nastia Diomina  minė mįsles ir skaitė patarles, kurias ruošė 3 klasės mokiniai. 4 klasės mokiniai Kiril Bizunovič ir Denis Tvorogov  skaitė patarles ir atpasakojimus apie duoną.

Mokiniai linksmai, smagiai, įdomiai ir turiningai leido laiką. 

Diktanto rezultatai 3 klasėje:

I vieta – E.Loktikaitė, A. Drutel 

II vieta – E. Jusel, N. Čaikin 

III vieta – D. Kazakevič, M. Jaržinskaja 

Diktanto rezultatai 4 klasėje:

I vieta – K. Bizunovič

II vieta – D. Misevič, D. Tvorogov, V. Kovalčuk

III vieta – D. Voitkevič, K. Diomina

                                                                      Pradinių klasių mokytojos  S. Korotčenko, I. Saulienė

Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“

Spalio 24 dieną mokyklos fojė vyko pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“ skirta Konstitucijos dienai paminėti.

Istorijos ir pilietiškumo ugdymo mokytoja pasveikino mokinius su artėjančia Konstitucijos dienos švente.

Supažindino mokinius su pagrindiniu valstybės įstatymu, turinčiu aukščiausią teisinę galią.

10 klasės mokiniai skaitė Konstitucijos straipsnius apie pareigas ir teises, o mokiniai, sudarę ratą, kėlė rankas į viršų ir garsiai skandavo „Taip!“.

Pirmokų krikštynos

Spalio 25 d. vyko ,,Pirmokų krikštynos“. Renginį organizavo 1-os ir 5-os klasių mokiniai. Pirmokai paruošė koncertą: šoko, dainavo ir deklamavo eilėraščius, o penktokai mažiesiems pirmokėliams paruošė įvairių išbandymų. Vaikų laukė įvairios užduotys: mįslės, žaidimai, gudrūs klausimai. Sėkmingai atlikę užduotis pirmokai iškilmingai tarė priesaiką ir nuoširdžiai pasižadėjo  laikytis mokyklos taisyklių. 

Mokyklos direktorė įteikė pirmokėliams pažymėjimus ir pasveikino tapus tikrais mokiniais, o 5 klasės mokiniai įteikė kiekvienam pirmokui dovanėlę – medinį medalį. 

Visi šventės dalyviai džiaugėsi pirmuoju pirmokų pasirodymu. Po šventės pirmokai grįžo į klasę nusiteikę rimtai mokytis.

                                                                            Pradinių klasių mokytoja Irena Michalovskaja