VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTAS

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Elvyra Salavatova

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė dirba ketvirtadieniais

11.00-19.00, pietų pertrauka 15.00-15.30

Sveikatos priežiūros gimnazijoje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Sveikatos priežiūros gimnazijoje uždaviniai:
 

1. užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;

2. formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;

3. numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;

4. suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto vertybinės nuostatos:
 

1. vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, neturėti žalingų įpročių, būti pavyzdžiu mokyklos bendruomenei;

2. nepriekaištinga profesinė reputacija: elgesys ar veikla, nepažeidžianti profesinės etikos, deontologijos normų, principų ir taisyklių.

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2020-2021 m.