DARBO TARYBA

Darbo taryba – yra Jašiūnų pagrindinės mokyklos  mokyklos  valdymo organas, atstovaujantis visus mokyklos darbuotojus, ginantis mokyklos darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesus mokyklos lygmeniu.

Darbo tarybą sudaro:

  • Renata Kavaliauskienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
  • Svetlana Korotčenko – pradinių klasių mokytoja

DARBO TARYBOS ATLIEKAMŲ FUNKCIJŲ IR DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA