NUOTOLINIS MOKYMAS

Nuotolinis mokymas/-is. Kas tai?

Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir/ar laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis.

Nuotoliniam mokymui svarbu ne tik paskirti mokomąją medžiagą, bet ir turėti kontrolės mechanizmą, kuris leistų mokytojui ir tėvams realiu laiku stebėti nuotolinio mokymosi rezultatus ir teikti savalaikį grįžtamąjį ryšį.

Mokyklos nuotolinės ugdymo/-si aplinkos pasirinkimas.

Mokykloje naudojame MICROSOFT OFFICE 365  sistemą, kuri suteikia daug galimybių mokyti nuotoliniu būdu (virtuali mokymo(si) aplinka Microsoft Teams,  pokalbių programos, Kalendorius, Forms ir pan.).

Asmuo, atsakingas už nuotolinį ugdymą mokykloje, mokinių ir mokytojų konsultavimą technologijų naudojimo klausimais.

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žana Siliuk.

Kontaktai konsultacijoms:

  Tel.: +37068095544.

Dėmesio!

Remdamiesi Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. DĮV-1434 „Dėl ugdymo proceso organizavimo“ skelbiame, kad nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki atskiro sprendimo ugdymas pagrindinio  ugdymo mokiniams (5-10 klasėms) vyks nuotoliniu būdu.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas

Dėmesio!

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų „ pakeitimo 2020 m. spalio 28 d. Nr. V2384, 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo „ 2.2.9.2., 2.2.9.6. punktais,

Nuo 2020 m. lapkričio 16 d. iki lapkričio 27 d. imtinai:

  1. Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas bus vykdomas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;
  2. Pagrindinio ugdymo I ir II dalis vyks mišriu mokymo proceso organizavimo būdu:

2.1. 2020 m. lapkričio 16 – 20 dienomis  5,6,9,10 klasės mokysis kontaktiniu mokymo proceso organizavimo būdu, o 7,8 klasės  mokysis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu per Microsoft Teams platformą;

2.2. 2020 m. lapkričio 23-27 dienomis 5,7,8,10 klasės mokysis kontaktiniu mokymo proceso organizavimo būdu, o 6,9 klasės mokysis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu per Microsoft Teams platformą,

  1. Švietimo pagalba ir neformalusis mokinių ugdymas 2020 m. lapkričio 16-27 dienomis vyks mišriu ugdymo organizavimo būdu.
  2. Mokiniai, kurie mokosi kasdieniu būdu, maitinimą gauna mokykloje, o nuotoliniu būdu – gauna sausus davinius.

Mokyklos direktorės įsakymas

Dėmesio!

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „ Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ pakeitimo 4.2.1.1.punktu bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17d. sprendimo Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų „ pakeitimo 2020 m. spalio 28 d. Nr. V2384, 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos respublikos Vyriausybės sprendimu,

Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 13 d. imtinai:

  1. Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas bus vykdomas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;
  2. Pagrindinis ugdymas vyks nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu:5-10 klasės 2020 m. lapkričio 9 – 13 dienomis mokysis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu per Microsoft Teams platformą;
  3.  Švietimo pagalba ir neformalusis mokinių ugdymas 2020 m. lapkričio 9-13 dienomis vyks mišriu ugdymo organizavimo būdu.