NEFORMALUSIS UGDYMAS

Neformalusis vaikų švietimas – tai kryptinga veikla vaikų  pažinimui, lavinimuisi, saviraiškos poreikių tenkinimui, specifinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymui. Neformaliojo  vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Ši veikla mokiniams nėra privaloma ir laisvai pasirenkama.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

2020 – 2021 m. m. NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMOS

1.„Stebuklingas plunksnakotis“ – 1 val.

2.„Knygų pasaulyje“ – 1 val.

3.„Darbelių pasaulyje“ – 1 val.

4.„Pasaulis aplink mus“ – 1 val.

5.Kraštotyra – 1 val.

6.Ansamblinis dainavimas – 2 val.

7.Futbolas – 1 val.

8.Tinklinis – 1 val.

9.Ispanų kalba – 1 val.

10.,,Gramatikos šalyje“ – 1 val.

11.Šokio būrelis – 2 val.

12.„Matematikos praktikumas“ – 1 val.

13.„Karjeros ugdymas“ – 1 val.

14.„Lėlių teatras“ – 1 val.