MOKYKLOS VADOVAI

Mokyklos direktorė              

       

 

 

 

Ina Kurnickienė

Telefonas: +370 380 35128

Kurnickiene CV

 

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Žana Siliuk

 

 

Telefonas: +370 380 35128

Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Vitalij Jancevič

Telefonas: +370 380 35128

Jancevic CV