MOKINIŲ SAVIVALDA

Mokinių savivalda

Mokinių savivalda yra institucinė mokyklos savivaldos dalis (kartu, glaudžiai bendradarbiaudama) veikianti su kitomis mokyklos savivaldos institucijomis (mokyklos taryba, mokytojų taryba).

Mokinių savivalda yra mokinių teisė ir laisvė savarankiškai priimti mokinių bendruomenei reikšmingus sprendimus, spręsti aktualius klausimus, organizuoti mokinių veiklą ugdymo įstaigoje. Mokinių savivaldos plėtra mokykloje yra viena iš būtinų sąlygų įgyvendinti demokratinį mokyklos valdymą.

Mokinių savivaldos institucija  – tai demokratinių rinkimų būdu išrinktų dalyvių, socialiai atsakingų mokinių komanda, kuri atsovauja mokinių interesams, sprendžia mokiniams aktualias problemas, kuri formuoja jaunimo politiką, taip pat kuria jaukią mokyklos aplinką, skatina ir ugdo pilietiškumą.

Kandidatus į mokinių savivaldą gali siūlyti 5-10 klasių mokiniai.

Mokinių savivalda:

  • atstovauja visiems mokyklos mokiniams;
  • dalyvauja ugdymo proceso organizavimo tobulinime;
  • organizuoja mokinių popamokinę veiklą ir laisvalaikį;
  • organizuoja mokinių savivaldą mokykloje, rūpinasi tvarkos ir drausmės palaikymu;
  • svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos gynimo klausimus;
  • priima sprendimus dėl neeilinės mokinių konferencijos sušaukimo;
  • dalyvauja organizuojant rūkymo ir narkomanijos prevenciją.

 

Mokinių savivaldos sudėtis:

5 kl. Darja Višnis
6 kl. Polina Stankevič
7 kl. Elza Loktikaitė
8 kl. Karolina Diomina
9 kl. Kamila Jaržinskaitė
10 kl. Emilija Černel
 

Mokinių savivaldą kuruoja mokytoja Renata Kavaliauskienė