LOGOPEDAS

Logopedė – Sviatlana Varonis

LOGOPEDĖS DARBO GRAFIKAS

DIENA LAIKAS
Pirmadienis Nuo 8.00 iki 12.30
Antradienis Nuo 8.00 iki 14.00
Ketvirtadienis Nuo 8.00 iki 14.00
Penktadienis  Nuo 9.00 iki 12.30

                            Logopedė konsultuoja  antradieniais 11.30-12.00 val.

 

Logopedės veikla

TIKSLAS:

  • teikti kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinė pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

UŽDAVINIAI:

  1. tirti ir koreguoti mokinių kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimus, parenkant tinkamus darbo su mokiniais būdus ir metodus;
  2. taikyti mokymo turinio ir mokymo metodikos naujoves praktinėje veikloje;
  3. kelti profesinę kvalifikaciją;
  4. bendradarbiauti su mokyklos bendruomene ir formuoti teigiamas nuostatas į specialiųjų poreikių mokinius.

Logopedės veiklos programa 2020-2021 m.