Viešieji pirkimai

Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinės mokyklos Viešųjų pirkimų komisijos sudėtis:

  1. Vitalij Jancevič – pirmininkas, mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
  2. Galina Trofimova – narė
  3. Irena Saulienė – narė
  4. Margarita Zacharova – narė

Viešųjų pirkimų komisija

Viešųjų pirkimų organizatoriai:

  1. Natalija Eglit, bibliotekininkė, knygoms pirkti
  2. Vitalij Jancevič, mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, kitoms prekėms ir paslaugoms pirkti (Mokyklos direktoriaus įsakymas)

Privačių interesų deklaravimas(pareigybių sąrašas,kurias einantys mokyklos darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus)

Viešųjų-pirkimų-planas-2020 m.

Supaprastintų-viešųjų-pirkimų-taisyklės

2020 metais nupirktų vadovėlių sąrašas