Rezultatai

2020 m. dėl COVID-19 pandemijos standartizuoti testai neįvyko

2019 m. standartizuotų testų ataskaita

2019 m. TIMSS rezultatai   8 klasė    ,  4 klasė

2018 m. standartizuotų testų rezultatai

Klasė, mokinių skaičius Testo pavadinimas Mokinių proc. pasiekusių
Aukštesnįjį lygi Pagrindinį lygį Patenkinamą lygį Nepasiekė patenkinamo lygio
2 klasė Skaitymo 50 % 40 % 10 % 0
Rašymo 70 % 30 % 0 0
4 klasė Skaitymo 29 % 43 % 28 % 0
Rašymo 57 % 14 % 29 % 0
Matematikos 29 % 71 % 0 0
Pasaulio pažinimo 43 % 57 % 0 0
6 klasė Skaitymo 22 % 56 % 22 % 0
Rašymo 0 22 % 33 % 45 %
Matematikos 22 % 78 % 0 0
8 klasė Skaitymo 0 12 % 63 % 25 %
Rašymo 0 0 38 % 62 %
Matematikos 25 % 62 % 13 % 0
Gamtos mokslų 38 % 62 % 0 0
Socialinių mokslų 0 100 % 0 0