Nuotolinis mokymas

Dėmesio!

Remdamiesi Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. DĮV-1434 „Dėl ugdymo proceso organizavimo“ skelbiame, kad nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki atskiro sprendimo ugdymas pagrindinio  ugdymo mokiniams (5-10 klasėms) vyks nuotoliniu būdu.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas

Dėmesio!

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų „ pakeitimo 2020 m. spalio 28 d. Nr. V2384, 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo „ 2.2.9.2., 2.2.9.6. punktais,

Nuo 2020 m. lapkričio 16 d. iki lapkričio 27 d. imtinai:

  1. Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas bus vykdomas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;
  2. Pagrindinio ugdymo I ir II dalis vyks mišriu mokymo proceso organizavimo būdu:

2.1. 2020 m. lapkričio 16 – 20 dienomis  5,6,9,10 klasės mokysis kontaktiniu mokymo proceso organizavimo būdu, o 7,8 klasės  mokysis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu per Microsoft Teams platformą;

2.2. 2020 m. lapkričio 23-27 dienomis 5,7,8,10 klasės mokysis kontaktiniu mokymo proceso organizavimo būdu, o 6,9 klasės mokysis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu per Microsoft Teams platformą,

  1. Švietimo pagalba ir neformalusis mokinių ugdymas 2020 m. lapkričio 16-27 dienomis vyks mišriu ugdymo organizavimo būdu.
  2. Mokiniai, kurie mokosi kasdieniu būdu, maitinimą gauna mokykloje, o nuotoliniu būdu – gauna sausus davinius.

Mokyklos direktorės įsakymas

Dėmesio!

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „ Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ pakeitimo 4.2.1.1.punktu bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17d. sprendimo Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų „ pakeitimo 2020 m. spalio 28 d. Nr. V2384, 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos respublikos Vyriausybės sprendimu,

Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 13 d. imtinai:

  1. Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas bus vykdomas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;
  2. Pagrindinis ugdymas vyks nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu:5-10 klasės 2020 m. lapkričio 9 – 13 dienomis mokysis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu per Microsoft Teams platformą;
  3.  Švietimo pagalba ir neformalusis mokinių ugdymas 2020 m. lapkričio 9-13 dienomis vyks mišriu ugdymo organizavimo būdu.

Mokyklos direktorės įsakymas